سرور مجازی آلمان - معمولی

سرعت بسیار بالا +قیمت مناسب + کانفیگ حرفه ای

VPS-Germany-512MB-50GB

IP = 1 Free

 • 512 MB Ram
 • 50 GB HDD
 • 4 Core CPU
 • Unlimited BW
VPS-Germany-1GB-100GB

IP = 1 Free

 • 1 GB Ram
 • 100 GB HDD
 • 4 Core CPU
 • Unlimited BW
VPS-Germany-2GB-150GB

IP = 1 Free

 • 2 GB Ram
 • 150 GB HDD
 • 4 Core CPU
 • Unlimited BW
VPS-Germany-4GB-300GB

IP = 1 Free

 • 4 GB Ram
 • 300 GB HDD
 • 4 Core CPU
 • Unlimited BW
VPS-Germany-6GB-500GB

IP = 1 Free

 • 6 GB Ram
 • 500 GB HDD
 • 4 Core CPU
 • Unlimited BW