هاست ویندوز حرفه ای با امکانات زیاد و قیمت مناسب

بهترین هاست ویندوز

هاست ویندوز حرفه ای 1000 مگ

فضا = 1000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = نامحدود
بانک اطلاعاتی = 2 عدد
ایمیل=5 عدد
ساب دامین = 5 عدد
کنترل پنل = SolidCP
addon domain = 0

هاست ویندوز حرفه ای 2000 مگ

فضا = 2000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = نامحدود
بانک اطلاعاتی = 2 عدد
ایمیل=10 عدد
ساب دامین = 5 عدد
کنترل پنل = SolidCP
addon domain = 0

هاست ویندوز حرفه ای 250 مگ

فضا = 250 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = نامحدود
بانک اطلاعاتی = 1 عدد
ایمیل=2 عدد
ساب دامین = 2 عدد
کنترل پنل = SolidCP
addon domain = 0

هاست ویندوز حرفه ای 50 مگ

فضا = 50 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = نامحدود
بانک اطلاعاتی = 1 عدد
ایمیل=1 عدد
ساب دامین = 1 عدد
کنترل پنل = SolidCP
addon domain = 0

هاست ویندوز حرفه ای 500 مگ

فضا = 500 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = نامحدود
بانک اطلاعاتی = 2 عدد
ایمیل=3 عدد
ساب دامین = 3 عدد
کنترل پنل = SolidCP
addon domain = 0