هاست ربات تلگرام

سرعت بالا و گواهی SSL رایگان

هاست ربات تلگرام - 1000 مگ آلمان

1000 مگابایت فضا
1GB = RAM
1Core = CPU
هارد = SSD
تعداد پردازش = 120
تعداد کانکشن = 100
وب سرور = لایت اسپید
کلیه امکانات = نامحدود
پهنای باند = نامحدود
بکاپ = هفتگی و ماهیانه
کنترل پنل = CPanel
سیستم عامل = کلودلینوکس
ضمانت بازگشت وجه = 7 روز
محل سرور = آلمان

هاست ربات تلگرام - 10000 مگ آلمان

10000 مگابایت فضا
10GB = RAM
5Core = CPU
هارد = SSD
تعداد پردازش = 800
تعداد کانکشن = 650
وب سرور = لایت اسپید
کلیه امکانات = نامحدود
پهنای باند = نامحدود
بکاپ = هفتگی و ماهیانه
کنترل پنل = CPanel
سیستم عامل = کلودلینوکس
ضمانت بازگشت وجه = 7 روز
محل سرور = آلمان

هاست ربات تلگرام - 2000 مگ آلمان

2000 مگابایت فضا
2GB = RAM
1.5Core = CPU
هارد = SSD
تعداد پردازش = 150
تعداد کانکشن = 150
وب سرور = لایت اسپید
کلیه امکانات = نامحدود
پهنای باند = نامحدود
بکاپ = هفتگی و ماهیانه
کنترل پنل = CPanel
سیستم عامل = کلودلینوکس
ضمانت بازگشت وجه = 7 روز
محل سرور = آلمان

هاست ربات تلگرام - 3000 مگ آلمان

3000 مگابایت فضا
3GB = RAM
2Core = CPU
هارد = SSD
تعداد پردازش = 250
تعداد کانکشن = 200
وب سرور = لایت اسپید
کلیه امکانات = نامحدود
پهنای باند = نامحدود
بکاپ = هفتگی و ماهیانه
کنترل پنل = CPanel
سیستم عامل = کلودلینوکس
ضمانت بازگشت وجه = 7 روز
محل سرور = آلمان

هاست ربات تلگرام - 5000 مگ آلمان

5000 مگابایت فضا
5GB = RAM
3Core = CPU
هارد = SSD
تعداد پردازش = 700
تعداد کانکشن = 500
وب سرور = لایت اسپید
کلیه امکانات = نامحدود
پهنای باند = نامحدود
بکاپ = هفتگی و ماهیانه
کنترل پنل = CPanel
سیستم عامل = کلودلینوکس
ضمانت بازگشت وجه = 7 روز
محل سرور = آلمان