هاست پربازدید لینوکس آلمان

مناسب برای سایت های حرفه ای و پر ترافیک

هاست لینوکس پربازدید 1000 مگ آلمان

فضا = 1000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = نامحدود
بانک اطلاعاتی = نامحدود
ایمیل=نامحدود
ساب دامین = نامحدود
کنترل پنل = Cpanel
addon domain = 1
بکاپ روزانه/هفتگی/ماهیانه

هاست لینوکس پربازدید 2000 مگ آلمان

فضا = 2000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = نامحدود
بانک اطلاعاتی = نامحدود
ایمیل=نامحدود
ساب دامین = نامحدود
کنترل پنل = Cpanel
addon domain = 1
بکاپ روزانه/هفتگی/ماهیانه

هاست لینوکس پربازدید 3000 مگ آلمان

فضا = 3000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = نامحدود
بانک اطلاعاتی = نامحدود
ایمیل=نامحدود
ساب دامین = نامحدود
کنترل پنل = Cpanel
addon domain = 1
بکاپ روزانه/هفتگی/ماهیانه

هاست لینوکس پربازدید 4000 مگ آلمان

فضا = 4000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = نامحدود
بانک اطلاعاتی = نامحدود
ایمیل=نامحدود
ساب دامین = نامحدود
کنترل پنل = Cpanel
addon domain = 1
بکاپ روزانه/هفتگی/ماهیانه

هاست لینوکس پربازدید 5000 مگ آلمان

فضا = 5000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = نامحدود
بانک اطلاعاتی = نامحدود
ایمیل=نامحدود
ساب دامین = نامحدود
کنترل پنل = Cpanel
addon domain = 1
بکاپ روزانه/هفتگی/ماهیانه