هاست دانشجویی کم حجم لینوکس

بهترین گزینه جهت دانشجویان و دانش آموزان

هاست دانشجویی - 20 مگ - سی-پنل آلمان

فضا = 20 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = یک گیگ
بانک اطلاعاتی = یک عدد
ایمیل=یک عدد
ساب دامین = یک عدد
کنترل پنل = Cpanel
بکاپ هفتگی/ماهیانه

هاست دانشجویی - 30 مگ - سی-پنل آلمان

فضا = 30 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = یک گیگ
بانک اطلاعاتی = یک عدد
ایمیل=یک عدد
ساب دامین = یک عدد
کنترل پنل = Cpanel
بکاپ هفتگی/ماهیانه

هاست دانشجویی - 40 مگ - سی-پنل آلمان

فضا = 40 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = یک گیگ
بانک اطلاعاتی = یک عدد
ایمیل=یک عدد
ساب دامین = یک عدد
کنترل پنل = Cpanel
بکاپ هفتگی/ماهیانه