هاست دانلود آلمان

سرعت و ظرفیت بالا

هاست دانلود 10 گیگ آلمان

فضا = 10 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
اکانت FTP = نامحدود
تعداد وب سایت = 1 عدد

 • Nginx وب سرور
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
هاست دانلود 100 گیگ آلمان

فضا = 100 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
اکانت FTP = نامحدود
تعداد وب سایت = 1 عدد

 • Nginx وب سرور
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
هاست دانلود 20 گیگ آلمان

فضا = 20 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
اکانت FTP = نامحدود
تعداد وب سایت = 1 عدد

 • Nginx وب سرور
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
هاست دانلود 200 گیگ آلمان

فضا = 200 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
اکانت FTP = نامحدود
تعداد وب سایت = 1 عدد

 • Nginx وب سرور
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
هاست دانلود 50 گیگ آلمان

فضا = 50 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
اکانت FTP = نامحدود
تعداد وب سایت = 1 عدد

 • Nginx وب سرور
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
هاست دانلود 500 گیگ آلمان

فضا = 500 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
اکانت FTP = نامحدود
تعداد وب سایت = 1 عدد

 • Nginx وب سرور
 • دایرکت ادمین کنترل پنل