مجموعه پکیج های خدماتی سامانه WMCS

ما حرفه ای هستیم

پکیج برنزی کانفیگ WHMCS

نصب نسخه رایگان = بله WHMCS
فارسی سازی = بله
فارسی سازی مدیریت= بله
فارسی سازی ایمیل = خیر
شمسی سازی = خیر
تنظیمات اتوماسیون = بله
قالب فارسی = بله
قالب ایمیل = خیر
تنظیمات واحد پول = بله
تنظیمات پرداخت = بله
نصب و تنظیم درگاه پرداخت = بله
نصب و تنظیم درگاه پرداخت = بله
تنظیم تحویل آنی هاست و دامنه= خیر
کانفیگ امنیتی = خیر
تنظیمات مالیات = بله
انجام سئو = خیر
ایجاد و کانفیگ دپارتمان ها = بله
تنظیمات اولیه بخش پشتیبانی = بله
رفع مشکلات پایه = بله
نصب و کانفیگ = خیر SSL
بروزرسانی و آپگرید = خیر
مشاوره و پشتیبانی رایگان = بله
نصب قالب شما = بله
آموزش اولیه = خیر

پکیج نقره ای کانفیگ WHMCS

نصب نسخه رایگان = بله WHMCS
فارسی سازی = بله
فارسی سازی مدیریت= بله
فارسی سازی ایمیل = بله
شمسی سازی = بله
تنظیمات اتوماسیون = بله
قالب فارسی = بله
قالب ایمیل = بله
تنظیمات واحد پول = بله
تنظیمات پرداخت = بله
نصب و تنظیم درگاه پرداخت = بله
نصب و تنظیم درگاه پرداخت = بله
تنظیم تحویل آنی هاست و دامنه= بله
کانفیگ امنیتی = بله
تنظیمات مالیات = بله
انجام سئو = خیر
ایجاد و کانفیگ دپارتمان ها = بله
تنظیمات اولیه بخش پشتیبانی = بله
رفع مشکلات پایه = بله
نصب و کانفیگ = بلهSSL
بروزرسانی و آپگرید = بله
مشاوره و پشتیبانی رایگان = بله
نصب قالب شما = بله
آموزش اولیه = بله