سرور مجازی آلمان - حرفه ای

منابع کاملا اختصاصی - قدرت پردازشی بالا - کانفیگ حرفه ای

VPS-Pro-Germany-1GB-60GB

IP = 1 Free

 • 1 GB Ram
 • 60 GB HDD
 • 4 Core CPU
 • Unlimited BW
VPS-Pro-Germany-2GB-85GB

IP = 1 Free

 • 2 GB Ram
 • 85 GB HDD
 • 2 Core CPU
 • Unlimited BW
VPS-Pro-Germany-3GB-110GB

IP = 1 Free

 • 3 GB Ram
 • 110 GB HDD
 • 3 Core CPU
 • Unlimited BW
VPS-Pro-Germany-4GB-160GB

IP = 1 Free

 • 4 GB Ram
 • 160 GB HDD
 • 4 Core CPU
 • Unlimited BW
VPS-Pro-Germany-6GB-210GB

IP = 1 Free

 • 6 GB Ram
 • 210 GB HDD
 • 4 Core CPU
 • Unlimited BW