ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 دپارتمان هاست

سوالات خود را در رابطه هاست اشتراکی در این بخش مطرح بفرمایید

 دپارتمان دامنه

سوالات خود را در رابطه ثبت/تمدید/انتقال دامنه در این بخش مطرح بفرمایید

 دپارتمان نمایندگی

سوالات خود را در رابطه نمایندگی در این بخش مطرح بفرمایید

 دپارتمان سوالات پیش از خرید

هر نوع مشاوره پیش از خرید را در این بخش طرح بفرمایید

 تماس با مدیریت

جهت تماس با مدیریت کامیت سرور از این بخش استفاده بفرمایید

 دپارتمان مالی/حسابداری

سوالات خود را در رابطه با مسائل مالی و حسابداری در این بخش مطرح بفرمایید